آدرس ثروتمندترین افراد دنیا کره جنوبی بیمارستان

آدرس: ثروتمندترین افراد دنیا کره جنوبی بیمارستان الکترونیک ثروتمندان سامسونگ Samsung سرگرمی خوابیدن ثروتمند کمپانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ضرایب زیاد کردن جریمه از بین بردن شده است است ، عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ملغی نشده

مدیر کل واحد صدور آرم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حواشی ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر درخصوص جریمه و عوارض ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک توضیح

ضرایب زیاد کردن جریمه از بین بردن شده است است ، عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ملغی نشده

عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ملغی نشده/ ضرایب زیاد کردن جریمه از بین بردن شده است است

عبارات مهم : ایران

مدیر کل واحد صدور آرم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حواشی ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر درخصوص جریمه و عوارض ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک توضیحاتی را ارائه کرد.

مصطفی قنبرنژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در مصوبه مورخ 5 بهمن ماه سال 93 جهت ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک عوارض تعیین شده است بود که برابر این مصوبه، شهرداری موظف شد به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیرمجاز خودروها از طریق دوربین ها نسبت به شناسایی خودروهایی که به صورت غیرمجاز وارد محدوده شدند، اقدام کند.

ضرایب زیاد کردن جریمه از بین بردن شده است است ، عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ملغی نشده

وی با بیان اینکه در این مصوبه آمده بود که مالکان خودروهایی که به صورت غیرمجاز وارد محدوده طرح ترافیک شدند ظرف 24 ساعت باید نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند؛ آیا که در غیراینصورت عوارض به صورت دو برابری زیاد کردن می یابد، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری این قسمت مصوبه که مربوط به زیاد کردن 2 و 4 برابری بوده است را ابطال کرده، ولی متاسفانه بعضی از شهروندان متصور شدند که به طور کلی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ملغی شده است است.

مدیرکل واحد صدور آرم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه خودروها جهت ورود به محدوده طرح ترافیک باید به صورت روزانه یا سالانه، آرم را که به منزله مجوز ورود به این محدوده است دریافت کنند گفت: براساس مصوبه سال 93 شورای شهر، عوارض ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک برابر یک روز طرح ترافیک روزانه است که در حال حاضر این مبلغ 40 هزار و 300 تومان است.

مدیر کل واحد صدور آرم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حواشی ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر درخصوص جریمه و عوارض ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک توضیح

قنبرنژاد با بیان اینکه دیوان عدالت اداری زیاد کردن تساعدی 2 و 4 برابری ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک را ابطال کرده هست، گفت: عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک به قوت خود باقی است و افرادی که ورود غیرمجاز به این محدوده را داشته باشند علاوه بر اینکه جریمه می شوند، عوارض ورود به این محدوده براساس قیمت روز و به استناد مصوبه شورای شهر در عوارض سالیانه ماشین قید خواهد شد.

مدیرکل واحد صدور آرم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخر افزود: متاسفانه بعد از انتشار این خبر بعضی از مردم تصور کردند که به طور کل ورود به محدوده طرح ترافیک آزاد شده است است که این مساله موجباتی را جهت شهروندان ایجاد کرده است.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | غیرمجاز | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz